വളാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻ്റിൽ നവീകരിച്ച സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു.

Posted on Tuesday, December 7, 2021
bus stand

വളാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻ്റിൽ നവീകരിച്ച സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു.