ഹരിത കേരള മിഷന്‍- പതിനായിരം ഓഫീസുകളുടെ പ്രഖ്യപനവും വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയില്‍ നടത്തി

Posted on Wednesday, July 7, 2021
Haritha Karma Sena

ഹരിത കേരള മിഷന്‍- പതിനായിരം ഓഫീസുകളുടെ പ്രഖ്യപനവും പാഴ് വസ്തുക്കള്‍ ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിക്ക് നല്‍കിയതിന്‍റെ തുകക്കുള്ള ചെക്ക് ഹരിത കര്‍മ്മസേനക്ക് നല്‍കുന്നതിന്‍റെ സംസ്ഥാനതല പരിപാടികളുടെ  ഭാഗമായി വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയില്‍ നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ.അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങല്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി.

Tags

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  എസ്.സി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള  ലാപ്ടോപ്പ്  വിതരണോദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ. അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങല്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

Posted on Wednesday, July 7, 2021
Laptop 2019-20

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  എസ്.സി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള  ലാപ്ടോപ്പ്  വിതരണോദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ. അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങല്‍ നിര്‍വഹിച്ചു, ചടങ്ങില്‍ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ റംല മുഹമ്മദ് അദ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Tags