വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയില്‍ ഡൊമിസിലിയറി കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്റര്‍ ഇന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ക്ലിനിക്, കാവുംപുറം നൽകിയ 15 സ്റ്റീൽ കട്ടിൽ കൂടി 40 പേർക്കുള്ള സൗകര്യമായി

Posted on Wednesday, July 7, 2021
OXY MEETER

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയില്‍ ഡൊമിസിലിയറി കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്റര്‍  ഇന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ക്ലിനിക്, കാവുംപുറം നൽകിയ 15 സ്റ്റീൽ കട്ടിൽ കൂടി 40 പേർക്കുള്ള സൗകര്യമായി. ഇന്ന് 15 പേർ സെൻററിൽ ഉണ്ട്. ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയി ക്വാറെന്റൽ കാലാവധി പൂർത്തിയായി പോയി.

Tags

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയില്‍ ഡൊമിസിലിയറി കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്റര്‍ ആരംഭിച്ചു

Posted on Wednesday, July 7, 2021
COVID CARE CENTER

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത  കോവിഡ് ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്ന ഡൊമിസിലിയറി കോ വിഡ് കെയർ സെന്റർ - (ഡിസിസി) വളാഞ്ചേരി എം ഇ എസ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു.   വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ പരിധിയിലെ വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ താമസിക്കുവാൻ സൌകര്യമില്ലാത്തതും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

Tags