സൗജന്യ ഈ-ശ്രം രജിസ്ട്രേഷന് വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ തുക്കമായി

Posted on Friday, January 14, 2022
e-shram

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി നഗരസയിൽ സൗജന്യ ഈ-ശ്രം രജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കമായി. വട്ടപ്പാറ  മുരിങ്ങാത്താഴം മമ്പഹുൽ ഹുദാ മദ്‌റസയിൽ ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.   നഗരസഭയിലെ അസംഘടിതരായ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഈ സേവനം  ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും  ഡിസംബർ 16 മുതൽ 31 വരെ എല്ലാ വർഡുകളിലും സൗജന്യ ക്യാമ്പുകൾ  സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

മൂച്ചിക്കൽ - കരി കല്ലത്താണി ബൈപാസ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു.

Posted on Tuesday, December 7, 2021
moochikkal bypass

മൂച്ചിക്കൽ - കരി കല്ലത്താണി ബൈപാസ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു. ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ ചാച്ചുവിന്റെ സ്ഥലത്ത് മതിൽ പൊളിച്ചാണ് പ്രവർത്തന ങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി ഭവൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യമായി വിതരണം നടത്തുന്ന പച്ചക്കറി തൈകളുടെ വിതരണോദ്‌ഘാടനം നടത്തി.

Posted on Tuesday, December 7, 2021
vegitable

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി ഭവൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യമായി വിതരണം നടത്തുന്ന പച്ചക്കറി തൈകളുടെ വിതരണോദ്‌ഘാടനം നടത്തി.1 ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി നഗരസഭ ചിലവഴിക്കുന്നത്.

കുടുംബശ്രീ വിപണന മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി

Posted on Tuesday, December 7, 2021
KUDUMBASHREE

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന് കീഴിൽ കുറ്റിപ്പുറം ബ്ലോക്കിലെ കുടുംബശ്രീ സൂഷ്മ സംരംഭങ്ങളുടെ തനത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും പ്രദർശനവും വളാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഷ്‌റഫ്‌ അമ്പലത്തിങ്ങൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ 2021 - 2022 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോകൃത വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 792000 രൂപ വകയിരുത്തി 1350 അപേക്ഷകർക്ക് 6750 മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ചെയ്യ്തു.

Posted on Tuesday, December 7, 2021
കൊഴി വിതരണം

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ 2021 - 2022 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോകൃത വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 792000 രൂപ വകയിരുത്തി 1350 അപേക്ഷകർക്ക് 6750  മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാവുംപുറം വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെ  ബഹു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ നിർവഹിച്ചു .വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി എം റിയാ

ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് മലപ്പുറം, ജില്ലയിലെ അംഗന വാടി ജീവനക്കാർക്കായി നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരം നടത്തി.

Posted on Tuesday, December 7, 2021
ഭാരതീയ ചികിത്സ

02/11/21 ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് മലപ്പുറം, ജില്ലയിലെ അംഗന വാടി ജീവനക്കാർക്കായി നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരസഭയിലെ കാളിയാല അംഗനവാടിയിലെ ടീച്ചർ ശ്രീമതി. ഹസീനയെ അഭിനന്ദികുന്നതിന്റെ ചടങ്ങ് ബഹു. നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശ്രീ.

വളാഞ്ചേരി ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം

Posted on Tuesday, December 7, 2021
bus stand

കോഴിക്കോട് റോഡിൽ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി മാജിക്ക് ക്രിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും ത്രിശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമായത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോട്ടക്കൽ നിയോജക മണ്ഡലം MLA ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്

അതി ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തൽ; വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ പരിശീലനം നൽകി

Posted on Saturday, November 6, 2021
ATHI DHARITHRAM

വളാഞ്ചേരി: അതി ദരിദ്രകുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ അതിജീവന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ഏകദിന പരിശീലനം നൽകി. അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ പഠന കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി

Posted on Saturday, November 6, 2021
KIT

വളാഞ്ചേരി: നഗരസഭ അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി ഗുണഭക്താക്കളുടെ മക്കൾക്ക് പഠനോ പകരണ വിതരണം നഗരസഭ ചെയർമാൻ അഷ്‌റഫ്‌ അമ്പലത്തിങ്ങൽ വിതരണം ചെയ്തു.